Biblioteket på “Papirbredden” i Drammen, som i mine øyne er blant de smarteste og mest framtidsrettede i landet, arrangerte en debatt om fildeling 25. februar. Hele arrangementet er, som seg hør og bør, streamet via Vimeo til glede for gamle og nye lesere. Jeg var debattleder, og i panelet satt Christoffer Torris Olsen (nestleder i Unge Venstre), Thomas Gramstad (fra Elektronisk Forpost Norge) og Larry Bringsjord (fra FONO). Erik Fosnes Hansen var også påmeldt, men han dukket ikke opp.
Uten Erik Fosnes Hansen, som har markert seg som en rasende motstander av all fildeling, ville man tro at sammensetningen av panelet ble i overkant skjev. Men Larry Bringsjord klarte seg utmerket på egen hånd, og tonefallet mellom panelistene virket i det hele tatt langt mer forsonlig enn jeg hadde ventet. Man kan kanskje håpe at vi denne trenden styrker seg framover – noe som kanskje bare skulle mangle i en tid da “Tanta på Marienlyst” setter opp sin egen torrenttracker og dermed befester rollen som blir landets kanskje ledende leverandør av fildeling for folk flest. 🙂