Ringvirkningene av mine bloggpostinger om bokhylla.no-prosjektet fortsetter å bre seg utover. Forleden dag hadde jeg besøk av en meget hyggelig og kompetent journalist og ditto fotograf fra NTB, som intervjuet og fotograferte meg i sakens anledning. Saken er blant annet annet gjengitt i dagens Dagsavisen, Dagbladet og Aftenposten, og jeg føler vel strengt tatt ikke behov for å sitere meg selv. Gakk hen og les. Derimot stusset jeg litt av et par uttalelser fra Nasjonalbibliotekets talsmann i saken, IT-ansvarlig Svein Arne Solbakk:

Skanningen er bra nok, men vi har hatt problemer med komprimeringen til visning på nett. Det har ført til at sidene, spesielt bildene, er blitt for utydelige. […] Dette [6000 besøkte bøker i løpet av de første driftsukene, min anm.] er ekstremt i biblioteksammenheng og veldig oppløftende for oss.

At dårlig komprimering kan forklare moiré, dårlig fargedypde og pixellering er velkjent for den som har lekt seg med bildebehandling, men jeg kan ikke skjønne hvordan det forklarer fargeforskjell mellom sider, skjemmende striper midt på oppslag og feil på justering og skala av dobbeltoppslag, slik jeg dokumenterer med min bok Sola – vår egen stjerne.
Jeg forstår at tid og økonomi kun tillater rekomprimering av alle bildefilene med andre parametre, men begriper likevel ikke at en publisist – som NB faktisk opptrer som her – ikke ser ut til å anerkjenne behovet for  kvalitetskontroll. Det burde ha ligget i det opprinnelige budsjettet, og hadde man ikke fått det burde prosjektet ha vært skjøvet ut i det blå til kvalitetskontrollen var på plass, slik jeg er inne på i intervjuet. Så nei, bokhylla.no skulle aldri vært åpnet i sin nåværende form.
Den andre setningen over er også interessant, fordi den sier noe om Nasjonalbibliotekets selvbilde. 6000 besøkte bøker de første fjorten dagene tilsvarer 430 besøkte bøker per dag. For å sette dette i perspektiv: i 2007 (som er det jeg fant tall for i farta) hadde Deichmanske bibliotek et bokutlån på 2,28 millioner bøker. Det tilsvarer over 6400 bøker hver dag, året rundt. Jeg vil tro en lang rekke biblioteker i Norge kommer godt over grensen for hva Nasjonalbiblioteket regner som «ekstremt», både hva angår bokutlån og besøk på nettstedet.
I slutten av NTB-artikkelen varsler jeg at jeg vil vurdere å be om å få Sola fjernet om ikke feilene rettes opp. Den prosessen er nå satt igang, i og med at jeg sendte et brev til Kopinor på fredag. Det er Kopinor som har forhandlet på vegne av rettighetshaverne, også vi som ikke er medlem av forfatterforeninger, og forstår jeg Olav Torvund rett er denne organisasjonen dermed rette vedkommende. Nedenfor følger eposten jeg sendte – om du er frilanser og befinner deg i samme situasjon som meg, må du gjerne kopiere de delene du måtte trenge:

Til Kopinor v. ansvarlige for bokhylla.no-prosjektet
Jeg er rettighetshaver til to av bøkene som er skannet inn av Nasjonalbiblioteket og lagt ut på nettet i forbindelse med bokhylla.no, og henvender meg til Kopinor da jeg ikke er medlem av noen av organisasjonene som Kopinor forhandlet på vegne av da «Avtale om digital formidling» av bøker ble inngått.  Jeg har to spørsmål jeg håper at Kopinor kan hjelpe meg med.
1. Kvaliteten på digitaliseringen av en av mine to titler («Sola – vår egen stjerne», Bonnier Carlsen 1994) er dessverre av svært lav kvalitet. I skrivende stund er boka oppført med feil forfatter på hovedsiden (ref 1), og de innskannede sidene er skjemmet av en rekke grove tekniske feil (striper, feiljusterte sider, fargeforskjeller og moiŕe-mønster).
Resultatet er at bokas estetiske og faglige kvalitet er forringet i den grad at den ikke bør være tilgjengelig for publikum i sin nåværende form. Etter henvendelse til NB er jeg blitt informert om at man kjenner til problemet, men jeg har ikke fått noe tilsagn om når de ovennevnte feilene blir rettet opp.
I mine øyne er dette svaret ikke tilfredsstillende. Som kjent er det å publisere en bok under en annens navn et brudd på Åndsverklovens §3, første ledd. Kvaliteten på de innskannede sidene er også så lav at det kan være et brudd på annet ledd av samme paragraf. Ved stikkprøver har jeg konstatert at min bok ikke er alene om å ha slike problemer.
Jeg anmoder Kopinor, som min de facto representant i forhandlingene, om snarest å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket, og sørge for at sistnevnte snarest skaffer seg en oversikt over hvor mange titler som er rammet av feil forfatterangivelse og lav kvalitet, samt fremlegger en tidsplan for når feilene skal være rettet.
Hvis Nasjonalbiblioteket ikke er istand til å gi et klart svar, ber jeg om at Kopinor trekker verket «Sola – vår egen stjerne» fra bokhylla.no, i tråd med §6 i «Avtale om digital formidling». Se også Olav Torvunds kommentar til disse spørsmålene (ref 2).
2. Jeg kan ikke finne spesifikk informasjon om hvordan jeg får tilgang til min andel av midlene som genereres av bøkene jeg har liggende på bokhylla.no. Jeg er som sagt ikke medlem av noen forfatterforening, følgelig blir Kopinor rette mottaker for denne henvendelsen.
mvh
Eirik Newth
Referanser:
1: http://www.nb.no/utlevering/nb/27ac426de4f5fa658f906d419faeff6a
2: http://blogg.torvund.net/2009/06/04/kan-en-reproduksjon-bli-sa-darlig-at-den-er-krenkende/

Oppdatering 1: Ifølge Retriever er NTB-saken gått ut i 74 større og mindre aviser og nettaviser. Da burde det gode budskapet være vel og grundig spredt. Nå ser jeg også at Fremtiden fått riktig forfatternavn. Om denne saken havner på førstesiden av papir-VG blir kanskje også Sola rettet opp? 😉
Oppdatering 2: Har fått et prompte og ryddig svar fra Kopinor, som bekreftet at bøker kan fjernes på oppfordring fra forfatteren via Kopinor. Siden Svein Solbakk ved NB mener at en rekomprimering vil gi mye bedre leselighet i løpet av et par måneder, har jeg kommet til at saken kan stå i bero til september.
Jeg fikk også opplyst at man ennå ikke har forhandlet om hvordan midlene fra bokhylla.no skal fordeles til rettighetshaverne, men at jeg når den tid kommer kan rette mitt krav direkte til Kopinor. Mer informasjon finnes på denne Kopinor-siden.