Det skjer noen endringer her på newth.net-bruket. I motsetning til flertallet av mine bloggekolleger, som har gitt opp denne formen til fordel for sosiale medier, har jeg valgt å gå motsatt vei. Jeg opplever dagens algoritmestyrte sosiale medier som upålitelige verktøy for formidlere av fagstoff. Jeg vet aldri om en posting på Facebook eller Twitter når frem til mine følgere, og siden selskapene hele tiden tilpasser algoritmene har det liten hensikt å finne på smarte knep for å nå flest mulig.
Det siste året har jeg merket meg en stadig økende interesse for utforskning av Mars, og ikke minst bemannede ferder. Mye av dette kan tilskrives SpaceX og Elon Musk, som jobber hardt for å promotere ideen om storstilt kolonisering av Mars. Men også NASA og deres kinesiske og russiske motstykker har et fokus på Mars nå, og derfor er det interessant for meg som skribent å følge opp dette nå. Ikke at jeg trengte mye tid på å overbevise meg selv: Jeg har alltid vært fascinert av den røde planeten.
Så da jeg bestemte meg for å følge opp den nye interessen for Mars på nettet, var det enkelt å velge å bygge et nettsted selv. På newth.net/mars  finner du nå en rekke artikler om utforskning og kolonisering av Mars, og flere er underveis. Programvaren som driver nettstedet er WordPress, som her, men formatet er annerledes. Artiklene på nettstedet vil holdes oppdatert i en helt annen grad enn det som er vanlig i en blogg, så det nærmeste man kan beskrive det som er vel som blogg/leksikon/lenkeressurs/nyhetssted. Vel, nok prat, det enkleste er å gå dit og se selv. Kommentarfeltet er åpent for spørsmål, selvsagt!