Google har inngått en avtale med den amerikanske forfatterforeningen og forleggerforeningen som saksøkte selskapet, melder BBC. Foreningene mottar 125 millioner dollar i et forlik, samtidig som Google forplikter seg til å opprette register over bokrettigheter, Book Rights Registry. Via registeret kan man forvalte rettighetene til bøker som ikke er falt i det fri, men som heller ikke er tilgjengelige i trykt form – det vil si den store majoriteten av bøker, som Ars Technica påpeker.
Forvaltningen vil i praksis innebære at forfattere får betalt for bruk og reklameinntekter av bøker som per idag ikke genererer noen inntekt i det hele tatt. For leserne vil det oftest innebære at man må registrere seg hos Google og opprette en “virtuell bokhylle” for å få tilgang til slike titler, og betale for bruk der forfatteren krever det. Folke- og universitetsbibliotek skal få fri tilgang – en avgjørende forutsetning for et prosjekt der bl.a. universitetsbibliotek har stått helt sentralt fra dag én.
Det er mye positivt å si om denne løsningen. Først og fremst: dette er noe så sjeldent som en genuint ny forretningsmodell for bokbransjen. Chris Andersons “Lange hale” har bare vært fascinerende teori for flertallet av innholdsprodusenter, da de færreste har kunnskap eller ressurser til å gjøre sine egne verker tilgjengelige etter at de er gått ut av trykk. Amerikanske forfattere vil nå få muligheten til å ha alle sine bøker i salg hele livet, og selv om flertallet neppe får store inntekter, kan det bli et hyggelig tilskudd i livets høst.
For leserne innebærer det Google Books blir et svært mye kraftigere redskap enn det er idag. Bøker som man tidligere måtte tråle gjennom nettantikvariater for å finne, vil være umiddelbart tilgjengelige i den virtuelle bokhyllen. For øyeblikket er det en begrensning at bøkene bare kan leses på books.google.com, men etterhvert som søkegiganten utvikler sine “cloud computing”-tjenester er det all mulig grunn til å tro at de også blir leselige på mobiltelefoner, for eksempel.
Men der Ars Technica ser ut til å mene at dette er en avtale der alle vinner, har jeg sterke motforestillinger. Den viktigste: med dette har den amerikanske bokbransjen bundet seg opp til ett enkelt firma og dets tekniske løsning for all overskuelig framtid, istedenfor å utvikle åpne standarder og kontrakter for tilgjengeliggjøring av bøker på nettet. Den samlede digitale backlisten står og faller med Googles skjebne, om man vil.
Forfatterne kommer til å tjene en neve dollar ekstra, men vil også miste blikket for alternative måter å viderebruke verkene sine på. Mangelen på konkurranse kan åpenbart bli et problem for leserne på sikt – har man først bygd opp en Google-bokhylle kan man ikke ta den med seg, eller finne et tilsvarende tilbud noe annet sted. Med dette har Google tatt et langt skritt videre på veien mot Googlezon. Det burde bekymre.
Oppdatering: Lessig kommenterer saken.