Marshagens webkamera / The Mars Garden Webcam

 

Eksperiment 3: Salat med og uten gjødsel

Jeg har tidligere gjennomført to eksperimenter med planter dyrket i simulert Mars-jord: Karse i februar 2018 og bygg i mars. Dette tredje forsøket blir det siste i liten skala før jeg prøver meg på å dyrke poteter – 2,5 kilo simulert regolitt er bestilt fra USA og settepoteter i ferd med å gjøres klare. Men før det vil jeg prøve å få en litt mer krevende plante til å vokse i regolitt: Salat, nærmere bestemt Lactuca sativa L. Mars-bøndene i NASA har klart å få salat til å vokse, nå skal jeg se om også jeg får det til med enkle midler.

Nærbilde av 3D-printet kamerahus til Raspberry Pi Zero W og fishey-linsen ZeroCam.

Siden jeg nå vet at planter kan vokse i næringsfri regolitt er jeg interessert i å se på effekten av gjødsling. Derfor har jeg denne gangen sådd fem frø hver i to potter. Til venstre for skilleveggen på bildet over (tatt med et nytt fisheye-kamera koblet til en Raspberry Pi, som sist) ses regolitt uten gjødsel, til høyre regolitt med vanlig, kommersielt tilgjengelig plantegjødsel (merke Plantagen). Strekene på den svarte veggen bak markerer centimeter, så det blir lettere å måle plantevekst.

Som sist har jeg en fuktsensor som oppdateres fortløpende i grafen over. Bildene blir oppdatert hver halvtime, og vil etter hvert bli satt sammen til en timelapse-sekvens som lastes opp til YouTube. Timelapsen fra eksperimentet med karse finner du her, mens bygg-filmen er her. Ifølge frøpakken er veksttiden på denne typen salat 45 dager, så det kan komme til å gå langsommere enn med de siste to forsøkene.

Regolitt og frø ble plassert i en 3D-printet potte/kameraholder, fra høyre mot venstre ses en fuktsensor, Raspberry Pi Zero og kamera i kamerahus og en Particle Photon mikrokontroller som leverer fuktdata til nettskyen. Tidsstyrt (07-23) plantelys ses i øvre billedkant. 

Hvorfor dette eksperimentet?

Meningen med dette forsøket er å finne ut hvordan vi skal lage mat på Mars dersom vi bosetter oss der i fremtiden. Eksperimentet foregår i flere trinn: Først ser vi på hvordan planter klarer seg i ubehandlet Mars-jord, det som på fagspråket heter regolitt. Deretter tilsetter vi gjødsel, og så skal vi se om det er mulig å dyrke poteter i Mars-jord slik det gjøres i filmen «The Martian» fra 2015.

 

Eksterne pekere

Slik lager du din egen Mars-hage
Learn how to set up your own webcam using a Raspberry Pi computer