Hvilke raketter kan sende mennesker til Mars?

For øyeblikket finnes det ingen bæreraketter med kapasitet til å sende mennesker til Mars. Den amerikanske måneraketten Saturn V kunne ha gjort det, men den ble pensjonert i 1973.

Prosjektene nedenfor er under utvikling, og det er meget mulig at ett eller flere av dem ikke blir til virkelighet.

Space Launch System (SLS)

Dette er NASAs hovedsatsing i årene fremover, og prosjektet  har allerede fått milliarder av dollar i offentlige midler. SLS ser ut som en krysning mellom en Saturn V og deler av romfergen, det er fordi den baserer seg på erfaringene med disse NASA-arbeidshestene. De første oppskytningene med SLS skal faktisk benytte seg av rakettmotorer og hjelperaketter fra romfergetiden. Den såkalte Block 1-konfigurasjonen er planlagt å testes i løpet av 2019, og er en ubemannet versjon med en løftekapasitet til lav jordbane på rundt 70 tonn.

Deretter skal SLS utstyres med romkapselen Orion, som når den blir ferdig er ment å frakte opptil seks astronauter til lav jordbane. Orion bygges også med tanke på gjennomføre interplanetariske ferder, først til Månen og deretter eventuelt til Mars. SLS har en modulær konstruksjon som gjør det mulig å øke løftekapasiteten til 130 tonn (versjonen lengst til høyre under), noe som er nødvendig om man skal sende boliger, kjemiske fabrikker o.l. til Mars.

 

Per idag finnes det ingen konkrete planer for å bruke SLS til å sende astronauter til Mars. I den grad NASA har tallfestet et Mars-prosjekt, snakkes det uforpliktende om 2030-tallet eller senere. I første omgang er NASA fokusert på å få på plass Deep Space Gateway-romstasjonen, som skal gå i bane rundt Månen. Den vil kreve det meste av NASAs bemannede kapasitet det kommende tiåret og antagelig en god stund etter det.

Falcon Heavy

Denne raketten utvikles av det kommersielle selskapet SpaceX, som eies av Elon Musk (kjent for de fleste som mannen bak Tesla-bilen). I motsetning til SLS har amerikanske myndigheter ikke finansiert utviklingen av Falcon Heavy (FH) direkte. SpaceX har isteden valgt å basere Falcon Heavy på bæreraketten Falcon 9, både teknologisk og økonomisk.

Det har tatt tid å utvikle Falcon Heavy, men tross forsinkelsene er den største forskjellen på denne raketten og konkurrentene at den finnes nå. I 2018 ble den testet for første gang, og  vil kunne levere over 63 tonn til lav jordbane eller 16 tonn til Mars. En rekke aktører har allerede undertegnet kontrakt om å skyte opp satellitter med Falcon Heavy.

Les mer om Falcon Heavy

BFR (Big Falcon Rocket)

BFR ble annonsert av Elon Musk i september 2017, og er tenkt å være et privatfinansiert prosjekt for å bygge den første helt gjenbrukbare bæreraketten i stor skala. Hittil har SpaceX resirkulert førstetrinn, her skal også andretrinnet kunne vende tilbake til Jorda og lande vertikalt. Temperatur og belastning på andretrinnet blir mye større enn på førstetrinnet, og SpaceX må bl.a. utvikle et gjenbrukbart varmeskjold som er langt bedre enn det romfergen hadde.

 

SpaceX har tilbudt seg å sende mennesker til Månen med BFR

For Elon Musk er BFR raketten som skal kolonisere Mars, og han er fast bestemt på å bygge den. Utviklingen av rakettmotorene som skal drive beistet er godt igang, og utstyr for produksjon av brennstofftanker i karbonfiber er bestilt. Selskapet har en ekstremt ambisiøs tidslinje: Allerede i 2022 skal den første ubemannete BFR-raketten fly til Mars. Noen år senere skal de første astronautene følge etter. Selv om tidsperspektivet er urealistisk kort, er SpaceX den eneste aktøren per idag som har satt Mars som et klart og konkret mål.

Les mer om BFR

New Glenn

Denne raketten er langt mindre kjent for folk flest, selv om den i likhet med BFR og FH utvikles av en verdenskjent gründer-milliardær. Blue Origin er romselskapet til Jeff Bezos, som grunnla netthandelen Amazon. I likhet med SpaceX er Blue Origin privateid, men til forskjell fra Musks selskap har Bezos ikke søkt noen NASA-kontrakter. Han har bygd den andre raketten i historien som kan lande vertikalt etter å ha vært i rommet, New Shepard, helt av egen lomme.

Som Falcon 9 kan New Shepard lande vertikalt og brukes på ny. 

New Shepard er ikke bygd for å gå i bane rundt Jorda, det er det meningen at oppfølgeren New Glenn skal gjøre. Den er under utvikling i skrivende stund, og i likhet med Falcon 9 vil New Glenns førstetrinn være gjenbrukbart. New Glenn er betydelig større enn Falcon 9, med en løftekapasitet til lav jordbane på rundt 43 tonn. Med en slik kapasitet er den godt posisjonert vil å utforde SpaceX og Falcon Heavy, men vil den kunne ta oss til Mars?

Blue Origin har allerede kunder til sin New Glenn-rakett

I prinsippet kan New Glenn også brukes til dette. I praksis mener Jeff Bezos at interplanetariske ferder vil kreve en rakett med løftekapasitet tilsvarende Saturn V, altså rundt tre ganger New Glenns. Raketten har fått navnet New Armstrong  (den som kjenner sin romhistorie skjønner hvor navnene kommer fra) og er fremdeles bare på konseptstadiet.

Rakettene i denne artikkelen sammenlignet med romfergen og Saturn V. Fra venstre mot høyre: Romfergen, Falcon 9 crew, Falcon 9 cargo, Falcon Heavy, New Glenn totrinns, New Glenn tretrinns, Saturn V, SLS sen versjon, BFR, ITS (tidlig versjon av BFR)

Kilder

NASAs SLS-side
Wikipedia-siden om SLS
SpaceX’ Falcon Heavy-side
Wikipedia om Falcon Heavy
SpaceX BFR og Mars-side
Wikipedia om BFR
Blue Origins New Glenn-side
Wikipedia om New Glenn